Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ WOIIB

LOGO Z PODPISEM1W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP od 20 marca 2020 r. stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wyjątkowo ulega zmianie termin i tryb składania dokumentów na uprawnienia budowlane na sesję wiosenną 2021 r. - na egzamin pisemny przewidziany w maju 2021 r.

Osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego mogą składać wnioski do OKK WOIIB w Poznaniu o nadanie uprawnień budowlanych w terminie

od 04 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r. (elektroniczna rejestracja będzie uruchomiona 28 grudnia 2020 r.)

w następującym trybie:

  1. Zarejestrowanie wniosku w systemie elektronicznym
  2. Złożenie wniosku do OKK WOIIB:

- za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich

lub

-w skrzynce podawczej w siedzibie Izby

Preferowaną formą składania dokumentów ze względu na epidemię jest przesyłka teczki osobowej drogą pocztową lub kurierską.

Dokumenty należy składać w opisanych teczkach na gumkę.

Rejestracja wniosków oraz wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzone w biurze OKK.  Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski z dołączonymi załącznikami.

Informacja zwrotna o zarejestrowaniu wniosku i nadanym numerze akt sprawy  będzie przesłana na adres mailowy podany w systemie elektronicznym (patrz punk1) w terminie 3 dni od daty wpływu do Izby teczki osobowej.

Uwaga!

Wnioski nie zarejestrowane w systemie elektronicznym (patrz pkt 1) będą zwrócone nadawcy.

Wnioski, które wpłyną do Izby po 29 stycznia 2021 r. będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej tj. jesiennej 2021 r. Decyduje data stempla pocztowego.