Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane - wiosna 2021

Egzaminy2021

28 maja 2021 r. w auli BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11, odbył się egzamin testowy na uprawnienia budowlane.

Do egzaminu przystąpiło:

Godz. 9:00

Specjalność konstrukcyjno-budowlana – 87 osób

 

Godz. 14:00

Specjalność instalacyjna sanitarna – 49 osób

Specjalność instalacyjna  elektryczna – 34 osób

Specjalność inżynieryjna drogowa – 24 osoby

Specjalność inżynieryjna mostowa – 3 osoby

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 10 osób

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie SRK – 3 osoby

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 1 osoba

Specjalność instalacyjna telekomunikacyjna – 1 osoba

Łącznie w tej sesji do testowego egzaminu pisemnego przystąpiło 212 osób.

Egzaminy zostały przeprowadzone przy zachowaniu stosownych reżimów sanitarnych.

Wyniki zostaną podane we wtorek – 1.06.2021 r. o godz. 12:00, poprzez publikację na stronie OKK WOIIB. 

Egzaminy ustne rozpoczną się od 7 czerwca br. w siedzibie WOIIB przy ul. Dworkowej 14.

UWAGA! Każdy zdający egzamin ustny zobowiązany jest do przedstawienia wypełnionego Oświadczenia osoby przystępującej do egzaminu.... Druk jest załącznikiem do Procedury bezpieczeństwa.