Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DZIEŃ OTWARTY INŻYNIERA BUDOWNICTWA BUDOWA – EKSPLOATACJA – REMONT TWOJEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZIEN OTWARTY wersja 10a Wielkopolska

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyraziła akces do tejże ogólnopolskiej akcji, gdyż planowane konsultacje będą stanowiły dużą pomoc dla wielu inwestorów indywidualnych z Wielkopolski, którzy nie mają żadnej styczności z budownictwem. W powyższej akcji na nasze zaproszenie zapowiedziały też swoje uczestnictwo Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego oraz Wydziały Budownictwa Urzędów Powiatowych.

Konsultacje odbędą się w trzech punktach konsultacyjnych czynnych w godz. 09:00-15:00, a mianowicie w:
- Poznaniu, ul Dworkowa 14, w siedzibie WOIIB w budynku B;
- Gnieźnie, ul. Tumska 15, w budynku Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (w sali konferencyjnej);
- Kaliszu, ul. Zacisze 2, w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej (w sali zebrań);

W DNIU OTWARTYM INŻYNIERA BUDOWNICTWA 25.09.2021 r. promujemy nasz zawód i samorząd inżynierski udzielając merytorycznego wsparcia indywidualnym inwestorom w realizowanym przez nich procesie inwestycyjnym.