Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego

Gwne23.02.2021 roku Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa podpisała umowę z Generalnym Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlano - Usługowym BUDOPOL-POZNAŃ Sp. z o.o. Termin wykonania inwestycji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to 31.03.2022 r.

Projekt budynku powstał w A.N.I. Pracownia Projektowa Anna Smólska. Będzie to nowoczesny budynek szkoleniowo - konferencyjny wpisujący się architektonicznie w sąsiednią zabudowę starego Sołacza, jednej z piękniejszych dzielnic Poznania.

Na parterze będzie sala konferencyjna dla 184 osób, z zapleczem technicznym, hol z recepcją i szatnią, lobby z miejscami siedzącymi oraz toalety. Na poziomie pierwszego piętra zlokalizowano pomieszczenia dla Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i zaplecze sanitarne. Poddasze to otwarta przestrzeń dla potrzeb szkoleń oraz zaplecze sanitarne. W kondygnacji podziemnej zostały umieszczone pomieszczenia techniczne służące obsłudze budynku tj. wentylatornia z systemem chłodzenia powietrza, monitoring, rozdzielnie elektryczne, kotłownia gazowa i archiwum. 

W budynku jednocześnie będzie mogło przebywać 228 osób a komunikacja pionowa będzie się odbywać klatką schodową i dźwigiem osobowym, które łączą wszystkie kondygnacje. Budynek zostanie wyposażony w najnowocześniejsze instalacje, łącznie z instalacją fotowoltaiczną. Powierzchnia użytkowa budynku to 927 m2, a kubatura to prawie 5000 m3.

17 września 2021 r., na placu budowy, odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego Budynku szkoleniowo-konferencyjnego. Podpisy złożyli – Krzysztof Krzysztofiak, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który reprezentował wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, Łukasz Kawczyński, prezes Zarządu PBU BUDOPOL-POZNAŃ i Jerzy Stroński, przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W uroczystości podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego udział wzięli: Aida Januszkiewicz-Piotrowska - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Andrzej Nowicki, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Krzysztof Olejniczak - dyrektor ZDM, dr inż. Marlena Kucz – prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu PP,  dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP, Danuta Gawęcka – sekretarz PIIB, Artur de Rosier - prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Teresa Kruczkowska – przewodnicząca Rady OIPiP w Poznaniu, Zenon Kierczyński – prezes Zarządu WIB oraz członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W uroczystości udział wzięli również pracownicy budowy.

Zdjęcia: BUDOPOL-POZNAŃ, WOIIB