Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolski Dzień Budowlanych 2021

zaproszenie logoDobrą tradycją WOIIB stał się doroczny zwyczaj organizowania uroczystości obchodów Wielkopolskiego Dnia Budowlanych przez  kolejne  delegatury  w  ostatni  piątek września. 24 września 2021 r. inżynierowie i technicy budownictwa spotkali się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym GWAREK w Ślesinie koło Konina. Organizatorem spotkania była delegatura Izby w Koninie. Do Ślesina na uroczystości przybyło prawie 230 członków samorządu zawodowego.

Przybyłych serdecznie powitała Żaneta Krysztofiak, opiekun delegatury WOIIB w Koninie. Następnie przekazała głos Jerzemu Strońskiemu,  przewodniczącemu Rady WOIIB, który wśród gości honorowych powitał: Wojciecha Jankowiaka - wicemarszałka województwa wielkopolskiego, Tomasza Piotra Nowaka – posła na Sejm RP, Władysława Kocaja – wicestarostę powiatu konińskiego, Mariusza Mądrowskiego – członka Zarządu Starostwa Gnieźnieńskiego, Magdalenę Musiałowicz – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Powiatu Gnieźnieńskiego, Jana Bartczaka – dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, Mariusza Zaborowskiego – burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, Danutę Gawęcką – sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,  a także powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz Koleżank i Kolegów, którzy stawili się w Ślesinie na dorocznym Święcie Budowlanych.

Przewodniczący Rady WOIIB przedstawił główne zadania jakie stoją przed samorządem zawodowym inżynierów i techników budownictwa. Omówił również rolę Izby w realizacji statutowych obowiązków dotyczących prowadzenia kwalifikacji na uprawnienia budowlane i organizacji specjalistycznych szkoleń zawodowych dla członków Izby. Krótko podsumował najważniejsze wydarzenia z życia WOIIB w 2021 roku.

Następnie głos zabrał Wojciech Jankowiak, który podkreślił rolę i znaczenie zawodowych działań inżynierów budownictwa w rozwoju całej Wielkopolski. Podziękował inżynierom za dotychczasową rozbudowę przestrzeni przemysłowej, mieszkalnej, całej infrastruktury Wielkopolski. Życzył wszystkim pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Poseł Tomasz Piotr Nowak powiedział, że jest dumny obserwując efekty zawodowej działalności inżynierów budownictwa. Jeżdżąc po Wielkopolsce z przyjemnością bierze udział w uroczystościach otwarcia nowopowstałych obiektów przemysłowych, kulturalnych, drogowych, mieszkalnych. Widać w nich zaangażowanie i dobrą, rzetelną, wielkopolską pracę inżynierów i techników budownictwa. Pogratulował wszystkim sukcesów zawodowych i życzył zrealizowania kolejnych nowoczesnych obiektów.

Z okazji Dnia Budowlanych Danuta Gawęcka przekazała członkom Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa serdeczne pozdrowienia i życzenia pomyślności zawodowej od Zbigniewa Kledyńskiego – prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podkreśliła znaczenie inżynierów w rozwoju gospodarczym kraju. Przedstawiła najważniejsze działania PIIB zmierzające do poprawy stanowienia przepisów budowlanych oraz podejmowane przez Krajową Radę działania dla dobra wszystkich inżynierów i techników budownictwa.

Goście w swoich wystąpieniach doceniali rolę inżynierów w budowaniu nowoczesnej Polski, która posiada nowoczesne budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe oraz rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną. Życzyli wszystkim budowlańcom zdrowia i zadowolenia z wykonywanej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Wielkopolski  Dzień  Budowlanych jest bardzo  dobrą  okazją  do  uhonorowania  najbardziej zasłużonych członków naszej Izby.

Wojciech Jankowiak i Jerzy Stroński wręczyli Medale „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” Zbigniewowi Bigoszewskiemu, Leszkowi Kaczorowskiemu, Tomaszowi Kulczyńskiemu, Romanowi Napierale i Danielowi Pawlickiemu.

Danuta Gawęcka, Jerzy Stroński i Zenon Wośkowiak – zastępca przewodniczącego WOIIB uhonorowali Złotą Odznaką Honorową PIIB Marka Bereżeckiego, Andrzeja Jarnia, Marka Schmidta, Piotra Tomaszewskiego i Annę Wróblewską.

Srebrne Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Jan Chorbiński, Roman Ćwiertnia, Łukasz Garczarek, Barbara Ksit, Andrzej Różański i Mirosław Sztuba.

Roman Pilch w swojej prelekcji przedstawił osiągnięcia gospodarcze, kulturowe i rozwój miasta Konina oraz całego powiatu konińskiego. Omówił walory turystyczne regionu.

W części artystycznej piękno muzyki irlandzkiej, zgromadzonym podczas Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, zaprezentował zespół „Jig Reel Maniacs”. Muzykom towarzyszył zespół tańca irlandzkiego „Treblers”.

Po części oficjalnej potoczyło się towarzyskie spotkanie wielkopolskich budowlańców. Tutaj też nie zabrakło atrakcji. Chętni mogli odbyć rejs statkiem turystycznym po Jeziorze Ślesińskim. Sympatyczne i ożywione rozmowy ubarwiał  i zapraszał do aktywności tanecznej zespół muzyczny ZARYS.