Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Relacja - szkolenie online

Szkolenie 08.12.2021W dniu 8 grudnia 2021 r. po raz pierwszy odbyło się szkolenie online współorganizowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Oddział Poznański SEP im. prof. Józefa Węglarza. Szkolenie miało charakter ogólnopolski i odbywało się na platformie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykład pt.  „Dobór wg Warunków Technicznych oprzewodowania elektrycznego w budynkach ze względu na reakcję na ogień„ wygłosił  rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych mgr inż. Łukasz Gorgolewski. W szkoleniu uczestniczyło ok. 170 osób członków PIIB lub SEP z całej Polski. Nad stroną techniczną wydarzenia czuwał kol. Jakub Głuchowski z SEP, natomiast za organizację odpowiadała Pani Karolina Przybylak z WOIIB.

Planowane są jeszcze dwie retransmisje tego wydarzenia. Informacja o możliwości uczestnictwa w nich członków SEP zostanie zamieszczona na stronie internetowej WOIIB i portalu PIIB.