Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

otwarcie delegatury w lesznie pod nowym adresem

LOGO Z PODPISEM14 marca odbyło się oficjalne otwarcie delegatury WOIIB w Lesznie. Na otwarciu obecny był przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński, skarbnik WOIIB Tomasz Buczkowski, dyrektor biura WOIIB Romana Barska, opiekun delegatury Romana Brzozowska i pracownik delegatury Krzysztof Michalak.

Delegatura w Lesznie mieści się na ul. Dekana 3b pok. 8.

Fot. Anna Wróblewska