Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Egzamin pisemny na urawnienia budowlane

IMG 20220527 08473127 maja 2021 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się pisemne egzaminy na uprawnienia budowlane.

O godz. 9:00, w do testu przystąpiło 122 zdających na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

O godz. 13:00 rozpoczął się egzamin dla pozostałych specjalności. Do pisemnych zmagań przystąpiły: 25 osoby ze specjalności inżynieryjnej drogowej, osoby ze specjalności hydrotechnicznej, 41 osób ze specjalności instalacyjnej elektrycznej, 75 osoby ze specjalności instalacyjnej sanitarnej, 13 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 9 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 2 osoby ze specjalności inżynieryjnej mostowej i 10 osoby ze specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Łącznie do testowego egzaminu pisemnego w sesji wiosennej 2022 r. przystąpiło 298 osób.