Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane - wiosna 2022 r.

Egzaminy2021Testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane po kwalifikacji w sesji wiosennej został przeprowadzony 27 maja 2022 r. Do egzaminu pisemnego przystąpiło łącznie 298 osób. Do części ustnej egzaminów dopuszczono 270 osób.

Egzaminy ustne zostaną przeprowadzone w dniach 1 - 10 czerwca 2022 r. w siedzibie WOIIB – Budynek konferencyjno-szkoleniowy przy ul. Dworkowej/Grudzieniec 10.

Do egzaminu poprawkowego ustnego przewiduje się przystąpienie dodatkowo 57 osób.

Razem do egzaminu ustnego przystąpi 327 osób.