Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XXIV Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna – Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Wałcz, 8 – 9 września 2022 r.

20220909 093527XXI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego odbyły się 8 września 2022 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu. Warsztaty zorganizowały: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz CUTOB-PZITB w Poznaniu. Podzielono je na dwie sesje. Pierwsza dotyczyła zmian w przepisów ustawy Prawo budowlane. Tematem drugiej sesji była „Dostępność architektoniczna w projektowaniu uniwersalnym wg przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy o rewitalizacji.

Tradycyjnie podczas spotkania w Wałczu odbyło się posiedzenie robocze dwóch izb okręgowych – Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej. WOIIB reprezentowali: Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady, Adam Korzystka – zastępca przewodniczącego, Andrzej Piątkowski – skarbnik, Romana Barska – dyrektor biura i Justyna Nadlewska – główna księgowa.

Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: Jan Bobkiewicz – przewodniczący Rady, Anatol Kołoszuk – zastępca przewodniczącego, Adam Czernikiewicz – przewodniczący OKR oraz Zbigniew Augustyniak – główny organizator warsztatów
i XIX Konferencji Naukowo-Technicznej – Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.

Głównym tematem spotkania była działalność izb okręgowych w trudnym okresie gospodarczym oraz zacieśnienie współpracy w zakresie realizacji niektórych zadań statutowych, głównie programów szkoleń.

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna – Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych realizowała spotkania panelowe w dniach 8 - 10 września 2022 r. Kolejne sesje były realizowane 9 września w trzech panelach tematycznych. 1. Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych – elektrownie wiatrowe. 2. Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych – elektrownie wiatrowe. 3. Rewitalizacja małych elektrowni wodnych i obiektów towarzyszących. 10 września 2022 r. wizytowano wybrane elektrownie wodne
w okolicach Wałcza.