Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Umowa z Akademią Nauk Stosowanych im Stanisława Staszica w Pile

IMG 20221012 12310912 października, podpisana została z umowa o współpracy z jedną z kluczowych instytucji dla Katedry Budownictwa. Dzięki zawartej umowie z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (WOIIB), studenci oraz pracownicy Katedry, będą mieli możliwość udziału w szkoleniach, targach, konferencjach branżowych, które organizowane są przez Izbę. Dzięki wzajemnej współpracy, nasi studenci będą mogli zyskać dodatkową wiedzę i doskonalić swoje umiejętności.   

Umowa, podpisana w ANS w Pile, sygnowana została przez przewodniczącego Rady WOIIB – mgra inż. Andrzeja Kulesę, przez skarbnika Rady WOIIB – mgra inż. Andrzeja Piątkowskiego oraz przez Prorektora ds. Jakości Kształcenia i Studentów – dra Pawła Dahlke. Działania zmierzające do podpisania umowy koordynował Kierownik Katedry Budownictwa - dr inż. Mahmoud Hsino, który uczestniczył również w podpisaniu porozumienia.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa liczy ponad 11,5 tys. członków, zrzeszając przedstawicieli wszystkich branż i specjalności zawodowych związanych z budownictwem i ściśle współpracuje z wieloma uczelniami.

Dla przypomnienia - zadaniem Izby Inżynierów Budownictwa jest: dbanie o poziom zawodowy jej członków, dlatego podejmuje ona szereg inicjatyw, organizując systematycznie, wspólnie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, szkolenia w zakresie nowych przepisów prawnych, procedur przetargowych FIDIC, nowych norm, materiałów budowlanych.

Źródło: https://ans.pila.pl/