Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego będą współpracować

Resized 20221208 1110278 grudnia 2022 roku Andrzej Kulesa - przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkał się z dr. Ryszardem Maciejewskim, prof. Akademii Kaliskiej - dziekanem Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej w celu omówienia warunków współpracy pomiędzy wielkopolskim samorządem inżynierów budownictwa i kaliską uczelnią. Uzgodniono, że WOIIB umożliwi studentom Wydziału Politechnicznego bezpłatne korzystanie ze specjalistycznych szkoleń online oferowanych na portalu PIIB.

Andrzej Kulesa zaprosił studentów specjalności budowlanej na Dni Inżynierskie podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2023, które będą się odbywać w dniach 1-2 lutego 2023 r. Drugi dzień będzie tematycznie adresowany do studentów specjalności budowlanych różnych uczelni oraz uczniów techników o profilu budowlanym z terenu Wielkopolski, m.in.: wykład Anny Głębockiej z WOIIB pt: „Krok po kroku – jak uzyskać uprawnienia budowlane.” W związku z dużym zainteresowaniem ze strony studentów Akademii Kaliskiej przedstawionym tematem, Anna Głębocka przedstawi te informacje, w formie osobnego wykładu, na forum Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej.

Zawarte porozumienie o współpracy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zostało skierowane do podpisu przez Jego Magnificencję prof. AK dr hab. n. med. Andrzeja Wojtyłę – rektora Akademii Kaliskiej.