Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XV Otwarte Zawody Narciarskie Śląskiej OIIB

20230314 094734aŚląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa po raz piętnasty zorganizowała dla narciarzy reprezentujących samorządy zawodowe inżynierów budownictwa Otwarte Zawody Narciarskie w kategorii Slalom-Gigant, które zostały rozegrane 12 marca 2023 r. na stoku Złoty Groń w Istebnej.

W jubileuszowych zawodach uczestniczyli członkowie 6 okręgowych izb inżynierów budownictwa - Śląskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Opolskiej, Podkarpackiej i przedstawiciele Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Rusłana Dembecka, Małgorzata Putowska, Tomasz Gorczyca i Ryszard Wawrzyniak.

Na starcie stanęło 79 zawodników, spośród zgłoszonych 97. Zawodnicy musieli pokonać 20 bramek ustawionych na czerwonej trasie Złotego Gronia. Slalom obsługiwała profesjonalnie firma PHU KamPas. Odbyły się 2 przejazdy z elektronicznym pomiarem czasu, w ostatecznej klasyfikacji liczył się lepszy czas przejazdu. Uczestnicy startowali w 8 grupach wiekowych: dzieci, młodzież (2 kategorie), kobiety (2 kategorie), mężczyźni (3 kategorie). Spośród dorosłych uczestników miejsce „na podium” mogły zająć tylko osoby będące członkami okręgowych izb.

Małgorzata Putowska reprezentująca WOIIB zajęła II miejsce uzyskując drugi najlepszy czas wśród startujących kobiet.

Pozostali reprezentanci WOIIB również pomyślnie ukończyli oba zjazdy slalomu.

Pamiątkowe dyplomy, puchary i upominki wręczali zwycięzcom przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, zastępca Józef Kluska oraz, jako gość, przewodniczący Rady Małopolskiej OIIB Mirosław Boryczko.

 

20230314 094727a20230312 135200