Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Światowy Dzień Wody.

wiatow Dzie Wody22 marca 2023 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu po raz dziewiąty zainaugurowano Światowy Dzień Wody pod hasłem: „Przyspieszenie zmian – bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie.”

Impreza miała charakter platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między nauką i praktyką. Przybliżyła studentom i naukowcom realia współczesnego rynku pracy związanego z zasobami wodnymi w Polsce i gospodarką wodno-ściekową.

Wśród aktywnie uczestniczących przedstawicieli firm projektowych i wykonawczych z branży wodno-ściekowej i instytucji zarządzających nie mogło zabraknąć przedstawiciela Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W forum wziął udział Wojciech Ratajczak zastępca przewodniczącego Rady WOIIB. 

 IMG 2230