Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

„Budownictwo zrównoważone" Seminarium w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 „Rybaki 17”

7W dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 dr inż. Krzysztof Kubiak - dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu dokonał uroczystego otwarcia pierwszego seminarium „Budownictwo zrównoważone”.

Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa – współorganizatora wydarzenia - reprezentowali: dr inż. Andrzej Kulesa - przewodniczący Rady, mgr inż. Wojciech Ratajczak - zastępca przewodniczącego Rady, inż. Adam Korzystka - zastępca przewodniczącego Rady, mgr inż. Anna Głębocka - sekretarz Rady, mgr inż. Andrzej Piątkowski - skarbnik WOIIB, mgr inż. Przemysław Błaszkowski - przewodniczący OKR WOIIB, inż. Miron Maciejewski – okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej WOIIB, inż. Roman Jabłoński – zastępca przewodniczącego OKK oraz mgr Romana Barskadyrektor biura WOIIB.

Z satysfakcją informujemy, że I sesję seminarium otworzył dr inż. Andrzej Kulesa wykładem pt: „Zmiany klimatyczne, a czynniki wpływające na zużycie energii budynków”.

Poruszone zagadnienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Techniczne aspekty zostały przedstawione w profesjonalny, a zarazem przystępny sposób. Wykład okazał się doskonałym wprowadzeniem w tematykę seminarium, a kolejni znakomici prelegenci wielokrotnie nawiązywali do wypowiedzi przewodniczącego Rady WOIIB.

Dziękujemy dyr. Krzysztofowi Kubiakowi oraz prof. Józefowi Jasiczakowi za zaangażowanie w organizację wspólnej konferencji. Cieszymy się , że współpraca pomiędzy WOIIB i ZSB 1 nabiera tempa. Liczymy na dalszy rozwój naszych wspólnych inicjatyw dla dobra uczniów, absolwentów i przyszłych członków izby.