Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

wiosna 2023 wrczenieNa wiosenną sesję egzaminacyjną 2023 r. Zarządzeniem Przewodniczącego OKK, zgodnie z regulaminem powołanych zostało 15 Zespołów Kwalifikacyjnych i 41 Zespołów prowadzących egzaminy pisemne i ustne.

Wyniki wiosennej sesji 2023 r. na uprawnienia budowlane.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w sesji wiosennej 2023 r. przyjęła łącznie 265 wniosków o nadanie uprawnień budowlanych oraz wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej w tym 265 wniosków o przeprowadzenie kwalifikacji:

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 111 wniosków,            

w specjalności inżynieryjnej drogowej - 18 wniosków,            

w specjalności inżynieryjnej mostowej - 5 wniosków,            

w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  - 3 wnioski,

w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlany   - 8 wniosków,           

w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie SRK - 5 wniosków,                                             

w specjalności instalacyjnej sanitarnej  - 62 wnioski,              

w specjalności instalacyjnej elektrycznej - 49 wniosków,            

w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej - 4 wnioski               

oraz 125 wniosków z poprzednich postępowań.

Do egzaminu pisemnego w sesji wiosennej przystąpiło łącznie 287 osób, z czego egzamin ten zdały 264 osoby, co stanowi 91,99 %.

Do egzaminu ustnego przystąpiły 284 osoby, a wynik pozytywny uzyskały 252 osobyco stanowi 88,73 %.

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zaliczyły w sesji wiosennej 2023 r - 252 osoby.

Wręczenie decyzji

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2023 r. odbyło się 30 czerwca 2023 r. w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 10 – budynek C. Decyzje wręczali: dr inż. Andrzej Kulesa - przewodniczący Rady WOIIB, mgr inż. Anna Głębocka - sekretarz Rady WOIIB, członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

  • o godz.10:00

dla specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej elektrycznej,

- specjalizacji geotechnicznej.

 

  

 

  • o godz.13:00

dla specjalności:

- inżynieryjnej hydrotechnicznej,

- inżynieryjnej drogowej,

- inżynieryjnej mostowej,

- inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

- inżynieryjnej kolejowej w zakresie SRK,

- instalacyjnej sanitarnej,

- instalacyjnej telekomunikacyjnej.