Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Młodzież z Francji z wizytą w WOIIB.

IMG 237825 stycznia 2024 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa gościliśmy delegację z BTP CFA VOSGES z Arches we Francji – 8 uczniów i 2 nauczycieli. Francuskiej delegacji towarzyszyło 3 nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie. Uczniowie z Francji przyjechali do Gniezna na dwutygodniowy staż, w czasie którego udoskonalają swoje umiejętności w zawodzie murarza i płytkarza. Spotkania młodzieży, łączące praktyki zawodowe i wymiar kulturalny, poprzedzone były wielotygodniowymi przygotowaniami koordynatorów z obu szkół. Ze strony francuskiej od wielu lat funkcję tę pełni Yann Peridont, doświadczony inicjator rozwijania współpracy międzynarodowej między szkołami.

Obie szkoły w tym roku będą świętować 15-lecie współpracy, która została nawiązana dzięki inicjatywie WOIIB i BTP z Arches.

Dr inż. Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady WOIIB powitał przybyłych w siedzibie Izby |i podczas krótkiej prelekcji przedstawił młodzieży rolę oraz znaczenie samorządu zawodowego w Polsce. Podczas dyskusji wyjaśniono różnice w systemie zdobywania uprawnień budowlanych i ich zakresu w obu krajach. W spotkaniu przewodniczącemu Rady WOIIB towarzyszyli Romana Barska – dyrektor biura Izby i Mirosław Praszkowski – redaktor naczelny Biuletynu WOIIB.

Po prelekcji rozmawiano o różnych aspektach wizyty oraz różnicach kulturowych i kulinarnych obu krajów. Polska kuchnia zdobyła uznanie swoimi walorami smakowymi.

W kwietniu 2024 r. grupa uczniów wraz z nauczycielami z ZSP 3 uda się do Francji. Głównym celem tej współpracy jest podnoszenie kompetencji zawodowych uczestników, wykonywania wspólnych działań zawodowo-projektowych, jak również likwidowanie bariery językowej, przełamywanie stereotypów i poznawanie innych kultur i zwyczajów.