Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uroczyste wręczenie decyzji, godzina 10:00

godz. 10:00 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Grawertony:

  1. mgr inż. Marek Leszek Zielińsk.
  2. mgr inż. Kamila Wiktoria Nowacka.
  3. mgr inż. Piotr Nowotarski.

Nagroda w postaci książki: inż. Wojciech Piotr Kostrzewski.

 

 3 2 10s 
 3 10s  4 10s
 5 10s  6 10s
 7 10s  8 10s
9 10s