Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uroczyste wręczenie decyzji, godzina 11:30

godz. 11:30 w specjalności: instalacyjnej sanitarnej, telekomunikacyjnej, inżynieryjnej  hydrotechnicznej, mostowej oraz specjalizacje, Grawertony:

  1. mgr inż. Marcelina Dąbkiewicz – sp. sanitarna.
  2. mgr inż. Jędrzej Porowski – sp. sanitarna. 
  3. mgr inż. Katarzyna Maria Pawlak – sp. sanitarna

Nagroda w postaci książki: mgr inż. Kazimierz Szcześniak - sp. sanitarna.

 1 11s 2 11s 
 3 11s  4 11s
 5 11s  6 11s
 7 11s  8 11s
9 11s  10 11s
11 11s 12 11s
13 11s 14 11s
15 11s 16 11s