Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uroczyste wręczenie decyzji, godzina 13:00

godz. 13:00 w specjalności: instalacyjnej elektrycznej, inżynieryjnej drogowej i kolejowej, Grawertony:

  1. mgr inż. Marek Majer – sp. elektryczna.
  2. mgr inż. Karol Wierbiński – sp. drogowa.
  3. mgr inż. Dariusz Pasterkiewicz - sp. drogowa.

Nagroda w postaci książki: mgr inż. Piotr Andrzej Skrzypek – sp. elektryczna.

 

 1 13s 2 13s 
 3 13s  4 13s
 5 13s  6 13s
 7 13s  8 13s
9 13s  10 13s
11 13s 12 13s
13 13s