Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Egzaminy na uprawnienia budowlane

1s18 maja 2018 r., o godz. 10:00, w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB przeprowadziła pisemny egzamin na uprawnienia budowlane. Do egzaminu przystąpiło 323 osoby, w specjalnościach: 

 

  • konstrukcyjno-budowlanej - 143 osoby,
  • inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 14 osób,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej - 4 osoby,
  • inżynieryjnej drogowej - 33 osoby,
  • inżynieryjnej mostowej - 3 osoby,
  • instalacyjnej sanitarnej - 67 osób,
  • instalacyjnej elektrycznej - 30 osób,
  • instalacyjnej telekomunikacyjnej - 9 osób.

Egzaminy ustne będą się odbywać w siedzibie WOIIB w Poznaniu, ul. Dworkowa 14, w dniach: 23 maja – 06 czerwca 2018 r.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

4s