Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Seminarium: Grunty organiczne jako podłoże budowlane

IMG 0939m 14 maja 2018 r., w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14, odbyło się Seminarium „Grunty organiczne jako podłoże budowlane". Organizatorami konferencji byli: WOIIB, Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami przy organizacji konferencji były firmy: MENARD, AARSLEFF, KELLER - POLSKA, GEOPROJEKT-POZNAŃ i GT - PROJEKT.

 

>Seminarium otworzyli: prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek i inż. Włodzimierz Draber - zastępca przewodniczącego WOIIB. Udział w konferencji wzięło 104 przedstawicieli branży geotechnicznej, budowlanej i członków Izby.

Seminarium podzielono na 3 sesje tematyczne. Pierwszą prowadzili: prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski i dr inż. Mieczysław Kania. W jej trakcie wygłoszono referaty:

 1. Dobór parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gruntów organicznych do projektowania posadowienia budowli", przygotowany przez: prof. dr hab. inż. Zbigniewa Lechowicza i dr inż. Grzegorza Wrzesińskiego.
 2. Wykorzystanie badań in situ do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów organicznych" przygotowany przez: prof. dr hab. inż. Zbigniewa Młynarka i dr hab. inż., prof. UAM, Jędrzeja Wierzbickiego.
 3. Przykłady realizacji specjalistycznych robót fundamentowych".
  - mgr inż. Marcin Waliński – GEOPROJEKT – POZNAŃ,
  - mgr inż. Tomasz Pradela – MENARD – POLSKA.

Sesję drugą poprowadzili: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz i prof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor. W tej części wygłoszono 3 referaty:

 1. Problemy identyfikacji zasięgu warstw gruntów organicznych w podłożu", który wygłosił dr inż. Mieczysław Kania.
 2. Zastosowanie metody trwałego odciążenia podłoża słabonośnego do posadowienia korpusu drogowego", opracowanego przez: prof. dr hab. inż. Macieja K. Kumora i dr inż. Łukasza Kumora.
 3. Przykłady realizacji specjalistycznych robót fundamentowych", który wygłosił mgr inż. Łukasz Morawski, z firmy AARSLEFF Sp. z o.o.

IMG 0947mSesję trzecią prowadzili: dr hab. inż., prof. UAM, Jędrzej Wierzbicki i dr inż. Katarzyna Stefaniak. Wygłoszono referaty:

 1. Przykłady błędów projektowych i wykonawczych popełnionych przy posadawianiu na słabych gruntach", który wygłosił dr inż. Jerzy Rzeźniczak.
 2. Przykłady realizacji specjalistycznych robót fundamentowych"
  - mgr inż. Paweł Łęcki – GT- Project,
  - mgr inż. Piotr Nowacki – KELLER Polska.

Moderatorem Panelu dyskusyjnego był prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, który poprowadził ciekawą dyskusję podsumowującą omawiane problemy.
Całość poruszanych, przez prelegentów jak i dyskutantów, zagadnień podsumował prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski, Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki.