Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie dla rzeczoznawców budowlanych

foto06271

15 czerwca 2018 r. Sekcja Rzeczoznawstwa przy Zespole ds. Procesów Budowlanych Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowała kolejne seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców budowlanych, które odbyło się w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14.

 

Przybyłych uczestników powitał przewodniczący Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB – dr inż. Edmund Przybyłowicz. Po krótkim wprowadzeniu zaprosił wszystkich do wysłuchania kolejnych prelekcji: 

  • mgr inż. Zbigniew Augustyniak omówił „Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie."
  • mgr inż. Piotr Żywica złożył sprawozdanie z udziału rzeczoznawców w konferencjach w Szczyrku i Cedzynie.
  • mgr Piotr Stawicki przedstawił „Podstawowe warunki spełnienia wymogów ochrony danych osobowych w świetle RODO."
  • Bartłomiej Monczyński, przedstawiciel firmy REMMERS, omówił zagadnienia związane z „Osuszaniem i naprawami konstrukcji materiałami firmy REMMERS".

foto06272