Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 maja 2018 r. przeprowadziła w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, pisemny egzamin testowy na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej. Łącznie do egzaminu przystąpiły 323 osoby. Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 280 osób. Do egzaminu ustnego zakwalifikowano również 76 osób, którym nie powiodło się w poprzednich sesjach.

Od 23 maja do 06 czerwca 2018 r., do egzaminu ustnego, przystąpiło łącznie 336 osób.

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zaliczyło w sesji wiosennej 2018 r. – 249 osób.

1Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji wiosennej 2018 r. odbyło się 06 lipca 2018 r. w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14. Decyzje wręczali: Jerzy Stroński - przewodniczący Rady WOIIB i Wiesław Buczkowski – przewodniczący OKK, w obecności: Daniela Pawlickiego – sekretarza OKK, Romany Barskiej – dyrektor biura WOIIB oraz Anny Głębockiej i Anny Karpowicz z biura OKK WOIIB.

   

Za uzyskanie najlepszych wyników podczas egzaminu wyróżnienia otrzymali:

  • godz. 10:00 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

Grawertony:
1. mgr inż. Marcin Feliniak ,
2. mgr inż. Tomasz Gidaszewski,
3. mgr inż. Szymon Kugiejko..
Nagroda w postaci książki: techn. Marek Dariusz Mikołajczak.

  • godz. 11:30 w specjalności: instalacyjnej sanitarnej i instalacyjnej elektrycznej:

Grawertony:
1. mgr inż. Tomasz Michalski – sp. instalacyjna sanitarna,
2. mgr inż. Jan Stanisław Łuczak – sp. instalacyjna sanitarna,
3. inż. Przemysław Bauza– sp. instalacyjna elektryczna,
4. mgr inż. Błażej Radzym Jagiellicz– sp. instalacyjna elektryczna.
Nagroda w postaci książki: mgr inż. Jacek Galusik- sp. instalacyjna elektryczna.

  • godz. 13.00 w specjalności inżynieryjnej drogowej, mostowej, kolejowej, hydrotechnicznej oraz instalacyjnej telekomunikacyjnej:

Grawertony:
1. mgr inż. Karol Kowalczyk – sp. inżynieryjna drogowa
2. inż. Krzysztof Kamil Ilnicki- sp. inżynieryjna drogowa
3. mgr inż. Justyna Subocz- sp. inżynieryjna kolejowa
Nagrody w postaci książki: mgr inż. Waldemar Tomasz Janiszewski – sp. inżynieryjna kolejowa oraz mgr inż. Tomasz Szpak – sp. inżynieryjna mostowa.

Wszystkim, którzy odebrali decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych serdecznie gratulujemy.