Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolski Dzień Budowlanych 2018

28 września 2018 r. do kampusu studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu przyjechało z całej Wielkopolski ok. 300 uczestników spotkania z okazji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych 2018. Przed rozpoczęciem gali uczestnicy zwiedzili osiedle mieszkaniowe PANORAMA w Kościelnej Wsi.

 

Wszystkich przybyłych serdecznie powitał prowadzący część oficjalną uroczystości kol. Marian Walczak, który następnie poprosił przewodniczącego WOIIB – Jerzego Strońskiego o zabranie głosu.

Przewodniczący Rady WOIIB wśród przybyłych gości serdecznie powitał m.in.:

 • Wojciecha Jankowiaka - wicemarszałka województwa wielkopolskiego,
 • Tomasza Rogozińskiego – wiceprezydenta Miasta Kalisza,
 • Danutę Gawęcką – sekretarz Krajowej Rady PIIB,
 • Teresę Kuczkowską – przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu oraz Koleżanki i Kolegów, którzy przyjechali z całej Wielkopolski na doroczne Święto Budowlanych.

1mPo krótkim przedstawieniu najważniejszych kierunków działań WOIIB pan Jerzy Stroński życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom miłych chwil spędzonych podczas tegorocznego spotkania z okazji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych. 

Wielkopolski Dzień Budowlanych jest bardzo dobrą okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków naszej Izby. Medal „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej" Grzegorzowi Ratajczakowi wręczył wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

2mWojciech Jankowiak - wicemarszałek województwa wielkopolskiego uhonorował Medalem „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego":

 • Grażynę Kubaś, Szczepana Mikurendę i Zenona Wośkowiaka.

Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczyli: Danuta Gawęcka -sekretarz PIIB i przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński.

 

 

3mZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ PIIB otrzymali:

 1. Zdzisław Kowalski
 2. Bogdan Skibiński
 3. Aleksander Szymkowiak
 4. Jerzy Woźniak

 

 

4m

 

SREBRNĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ PIIB otrzymali:

 1. Leszek Kaczorowski
 2. Andrzej Kaszkowiak
 3. Andrzej Kulesa
 4. Roman Signetzki

5mW drugiej części gali z okazji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych odbyło się podsumowanie XLIV edycji Konkursu Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2017 r. Organizatorami uroczystości byli:

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu,
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu,
 • Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu.

Po części oficjalnej, w koleżeńskiej atmosferze potoczyły się nieformalne rozmowy.