Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Budownictwo szpitalne – Oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów

Pod tym hasłem 11 października 2018 r. odbyła się już VI Ogólnopolska Konferencja związana z tematyką budownictwa szpitalnego. 

Jednym z celów działania inżynierów budownictwa jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie usług budowlanych a budownictwo szpitali i innych obiektów służby zdrowia jest jego ewidentnym przykładem. Dlatego samorząd zawodowy reprezentujący zawód zaufania publicznego jakim jest inżynier budownictwa organizuje co dwa lata konferencje naukowo-techniczną pt. „Budownictwo szpitalne". W tym roku był to temat związany z oddziałami pediatrycznymi, których realizacja jest ogromnym wyzwaniem dla inwestorów.

W Poznaniu powstanie Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka, które ma być szpitalem XXI wieku. Wybór tematyki konferencji był wynikiem przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami środowisk medycznych i budowlano-architektonicznych. Skorzystaliśmy z okazji, że na terenie naszego miasta będzie budowany szpital dziecięcy
i przedstawione problemy będą bardzo aktualne zarówno w środowiskach wielkopolskich jak i na terenie całego Kraju. Założeniem programowym Konferencji było przedstawienie spojrzenia na ten temat przez przedstawicieli świata medycznego, a następnie informacje inżynierów budownictwa i architektów o rozwiązaniach technicznych przedstawionych zagadnień. Referaty obejmujące bogaty program założony przez organizatora wygłosili wysokiej klasy specjaliści ze środowisk lekarskich, pielęgniarskich, farmaceutycznych, architektów oraz inżynierów budownictwa wielu branż.

Wysocki-mKonferencję zainaugurowało wystąpienie byłego rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Jacka Wysockiego, który przedstawił oddział dziecięcy okiem pediatry. Referat wybitnego specjalisty wprowadził wszystkich uczestników w problem leczenia małych pacjentów, zwracając przy tym uwagę wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na problemy, które muszą rozwiązywać na etapie projektowania i realizacji budowy obiektów szpitalnych w zakresie pediatrii.

Wachowiak-mProf. dr hab. n.med. Jacek Wachowiak zwrócił uwagę na leczenie chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży oraz na strukturę Wielospecjalistycznego Ośrodka Onkologii i Hematologii Dziecięcej, przedstawiając również europejskie standardy w tym zakresie.

 

 

 

Werochowski-mAutorzy projektu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu dr n.med. Maciej Matłok i dr inż. Włodzimierz Werechowski z Industria Project Sp. z.o.o. przegotowali prezentację która zapoznała uczestników konferencji z historią powstania projektu, zwrócili uwagę jak ważna na etapie projektowania była współpraca z przyszłym użytkownikiem. Proces projektowania został zrealizowany w technologii BIM.

Kruczkowska-mNa humanizację medycyny zwróciła uwagę mgr piel. Teresa Kruczkowska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

 

Gorecka-mMgr farmacji Alina Górecka Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej przygotowała referat na temat wymogów jakie powinny spełniać wszystkie pomieszczenia apteczne zwłaszcza w obiekcie szpitalnym w którym przygotowywane są lekarstwa dla tak wymagających pacjentów jakimi są dzieci.

 

Komisarz-mNa konferencji nie zabrakło wykładów czysto technicznych. Mgr inż. Andrzej Komisarz mówił o wyrobie medycznym jakim są gazy medyczne. Projektowanie i montaż instalacji zasilających odbiorniki gazów medycznych musi być realizowany przez osoby mające specjalistyczne uprawnienia w tym zakresie. Odniósł się również do rozwiązań gazów medycznych w projekcie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Pruss-mKolejny techniczny referat przedstawiła dr hab. inż. Alina Pruss z Politechniki Poznańskiej, która mówiła o jakości wody w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej w zastosowaniu do oddziałów pediatrycznych.

 

Porowski-mReferat na temat klimatyzacji oddziału onkologii, hematologii i transplantologii pediatrycznej, studium przypadku przedstawił dr hab. inż. Mieczysław Porowski prof. PP - Instytut Inżynierii Środowiska a referat był przygotował wspólnie z mgr inż. Wojciechem Porowskim - z Pracowni Projektowej POROWSKI Design.

 

Jasiczak-mPodsumowaniem problemów związanych z projektowaniem i realizacją od strony oddziałów pediatrycznych przygotował prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak z Politechniki Poznańskiej, przedstawiając niekonwencjonalną ocenę wpływu rozwiązań budowlanych na hospitalizację pacjenta.

 

 

 

Trybusz-mWykład dr. n. med. Andrzeja Trybusza, szefa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, uwypuklił sprawy nadzoru tej instytucji w procesie inwestycyjnym budownictwa szpitalnego.

 

Konferencja została objęta patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego i Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego.
Partnerami Konferencji były firmy:
- BUDOPOL,
- WEGNER,
- BUDIMEX,
- ALSTAL,
- VIESSMANN,
- ENVIROTECH,
- STEEL BUILDING,
- INDUSTRIA,
- ALVO,
- GEBERIT,
- LEHNEN,
- BIMS,
- BREVITER.

Organizatorzy konferencji zapewnili możliwość zaprezentowania firm na stoiskach przygotowanych w holu, przed salą konferencyjną oraz możliwość wygłoszenia referatu.

Skladnikiewicz-mMgr inż. Składnikiewicz z firmy Envirotech zaprezentowała nowoczesne źródła ciepła z energii odnawialnych pozwalające zaoszczędzić na kosztach eksploatacji a nade wszystko w znacznym stopniu wyeliminować emisję gazów szkodliwych do środowiska.

Konferencję zamykało wystąpienie firm Geberit i Lehnen dotyczące wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w szpitalach, oraz firmy ALVO Medical z realizacji oddziałów pediatrycznych zarówno w kraju, jak i Arabii Saudyjskiej oraz Gwinei Równikowej.

W konferencji uczestniczyło 250 osób. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom organizacji konferencji oraz jakość przedstawionych referatów. Jednogłośnie uznano,
że należy kontynuować organizację konferencji za dwa lata.