Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uwagi PIIB do projektu ustawy o zmianie Prawa budowlanego

logo

W ramach konsultacji publicznych, w dniu 29 kwietnia 2019 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała do Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk UD507).

Uwagi zostały opracowane przy udziale okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Pismo do A. Sobonia, Sekretarza Stanu w MIiR.pdf

Uwagi do nowelizacji Prawa budowlanego. pdf