Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

EGZAMINY USTNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

4m

Egzaminy ustne odbywają się w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 w dniach: 22.05 – 31.05.2019 r.

Z wynikiem pozytywnym egzamin pisemny zaliczyło 256 osób. Do tej grupy dołączy 76 osób z poprzednich sesji. Łącznie do egzaminu ustnego zakwalifikowano 332 osoby.

Do zobaczenia podczas uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, które odbędzie się 05 LIPCA 2019 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Dworkowa 14, Poznań, budynek B.

Godziny wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dla poszczególnych specjalności zostaną podane po zakończeniu egzaminów ustnych.