Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Sprawozdanie z wyjazdu technicznego do Opola - Pragi – Iłowy Żagańskiej

opole rwW dniach 31.05. – 2.06.2019 r. został wspólnie zorganizowany przez Zespół ds. Procesów Budowlanych oraz Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych wyjazd techniczny do Opola, Pragi - stolicy naszych południowych sąsiadów oraz Iłowy Żagańskiej. W wyprawie tej uczestniczyła trzydziestoosobowa grupa inżynierów z WOIIB. Były to trzy dni pełne wrażeń, które warto zapamiętać.

Pierwszy dzień wyprawy to podróż, która o godzinie 6.00 rozpoczęła się od zbiórki w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14. W okolicy godz. 11:00 dojechaliśmy do Opola, gdzie zwiedziliśmy ECO- elektrociepłownię, a o godz. 13 wyruszyliśmy do Pragi, do której dotarliśmy na obiadokolację około godziny 19:00.  Zakwaterowani byliśmy w czterogwiazdkowym hotelu PRAHA - centrum kongresowe.

Jak wspomniałem, w godz. 11:00-13:00 zwiedziliśmy elektrociepłownię ECO Opole, która wytwarza energię cieplną i elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystując paliwo węglowe oraz gaz ziemny, a od trzech lat także odnawialne źródło energii w postaci paneli solarnych.

Jest zlokalizowana w Opolu, przy ujściu rzeki Mała Panew do Odry. Dowiedzieliśmy się od pana dyrektora Ryszarda Malinowskiego, że w elektrociepłowni o mocy 280MW eksploatowane są oprócz kotłów, dwie turbiny z których gazowa został przekazany do eksploatacji w 1999 r. a parowa w 2012 r. Rocznie do miasta Opola dostarczana jest energia cieplna w wielkości 1,52 mln GJ, a produkowana energia elektryczna w ilości 160 tys. MWh wykorzystywana jest na potrzeby własne oraz sprzedawana jest na giełdzie.

Bardzo dużym i miłym zaskoczeniem była panująca wszędzie czystość, zieleń traw i krzewów rosnących na terenie zakładu.

Drugiego dnia po śniadaniu, wyruszyliśmy zwiedzać Pragę. Przez 4 godziny towarzyszył nam przewodnik, który podzielił się z nami cennymi informacjami o zabytkach i innych osobliwościach tego pięknego miasta. Zaczęliśmy od dzielnicy zwanej Mala Strana, pełnej pięknych barokowych pałaców, malowniczych kamieniczek, wąskich uliczek, zaułków i zabytkowych kościołów. Zobaczyliśmy Klasztor Strahov, Rynek Hradczański, Zamek Praski, Katedrę Św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylikę Św. Jerzego oraz Złotą Uliczkę, Plac Wacława a także słynny średniowieczny Most Karola łączący dzielnice Mala Strana i Stare Mesto, z charakterystycznymi barokowymi posągami, w tym figurę Św. Jana Nepomucena (dotknięcie płaskorzeźby znajdującej się pod nią przynosi ponoć szczęście). Zwiedzanie zakończyliśmy czasem wolnym umilając sobie czas na rozmowach integracyjnych w kawiarniach, a w godzinach wieczornych udaliśmy się na „czeską” kolację z muzyką i tańcem folklorystycznym. Męska część uczestników stwierdziła, że czeskie dziewczyny są miłe i ładne, rozumiemy zatem wybór, którego dokonał Mieszko I ponad tysiąc lat temu.  Utwierdzał Nas w tym przekonaniu pan pilot, który przez cały czas wyjazdu przekazywał Nam wiadomości o początkach Państwa Polskiego. Muszę stwierdzić, że były one bardzo interesujące.

Trzeci dzień to już, niestety, ostatnie chwile naszego wyjazdu. Po śniadaniu udaliśmy się w drogę powrotną, w czasie której odwiedziliśmy Iłowę Żagańską. Tam otworzyły się dla Nas drzwi Pałacu hrabiego Hohberga (brata właściciela zamku Książ), w którym obecnie uczy się młodzież w Technikum Gastronomicznym. W otoczeniu pałacu znajduje się park o pow. 12,5 ha. Składowymi parku jest ogród japoński, chiński, angielski z elementami zabudowy tj. Most Miłości, trzy fontanny, most nad rzeką Czerną, łącznik pomiędzy Pałacem a zabudowaniami folwarcznymi, unikalne na skalę europejską tzw. Bramy Księżycowe. Rewitalizacja parku wraz z elementami zabytkowych budowli odbyła się w 2013 r i była finansowana w ramach funduszy europejskich. Firma, która dokonywała odnowy obiektów i parku pochodziła z Gniezna a kierownikiem robót budowlanych (odbudowa zabytków) był członek Naszej Izby (mieszkaniec Gniezna).  Oprowadzającymi byli pasjonaci Parku i Pałacu: pan Henryk oraz pan Jerzy miejscowy przewodnik-amator.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za wspaniałą organizację wyjazdu oraz ciekawie zaplanowany wspólnie spędzony czas.

Urok Pragi, piękna pogoda, która cały czas nam towarzyszyła, przemiła atmosfera oraz zgrana grupa uczestników i wspaniały pilot pan Tomasz sprawiły, że wycieczka do tego pięknego miejsca na długo pozostanie w naszej pamięci.

Opisał to dla Was uczestnik wyjazdu technicznego Andrzej Wojciechowski z Gniezna.