Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Patronat Honorowy WOIIB

logo24.05.2019 r. przedstawiciele WOIIB – Patron Honorowy – wzięli udział w gali wręczenia wyróżnienia w postaci CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA PRACY W WYKOPACH przyznawanego przez KOPRAS Sp. z o.o

Artykuł dot. wydarzenia dostępny jest tutaj.

Autorem zdjęć i artykułu jest Pani Grażyna Furmańczyk-Ziemińska.