Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

JESIENNY RAJD SAMOCHODOWY SEP 14.09.2019

logoWielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

zaprasza do udziału w Jesiennym Rajdzie Samochodowym

organizowanym przez

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański.

Zaproszenie

Zgłoszenie

Zgłoszenia przyjmuje do 31.08 br. Sekretariat SEP w Domu Technika NOT Poznań ul. Wieniawskiego 5/9 pok. 108; tel. 61 853 65 14