Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolski Dzień Budowlanych

lex5 października 2007 roku wielkopolscy budowlańcy po raz pierwszy spotkali się w Kaliszu na uroczystościach Dnia Budowlanych, które zorganizowali przedstawiciele Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z delegatury w Kaliszu. Dobrą tradycją WOIIB stał się doroczny zwyczaj organizowania uroczystości przez kolejne delegatury w ostatni piątek września. 

27 września 2019 roku odbył się w Gnieźnie Wielkopolski Dzień Budowlanych. 

Na część oficjalną uroczystości do auli Collegium Europejskiego w Gnieźnie przybyło z całej Wielkopolski ponad 300 inżynierów i techników.

Wszystkich przybyłych serdecznie powitał prowadzący część oficjalną uroczystości pan Rafał Muniak – dziennikarz gnieźnieńskich mediów. Zaprosił przybyłych na występ Kameralnego Zespołu Męskiego „Szpaki” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, który poprowadziła pani Paulina Kuczyńska-Siwka. Artyści wykonali 5 utworów z muzyki dawnej. Zakończyli swój występ utworem „Budujemy nowy dom”. Uczestnicy uroczystości gorącymi brawami podziękowali za spójną całość występu chóru.


Następnie pan Rafał Muniak poprosił przewodniczącego WOIIB – Jerzego Strońskiego o zabranie głosu.


Pan Jerzy Stroński przywitał przedstawicieli władz wojewódzkich i regionalnych, wszystkich gości i uczestników uroczystości oraz przedstawił działalność WOIIB w ostatnim okresie i wskazał dalsze kierunki działania.

 •  Przewodniczący Rady WOIIB wśród przybyłych gości serdecznie powitał m.in.:
 • Pawła Arndta – posła na Sejm RP,
 • Krzysztofa Krzysztofiaka – zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 • Tadeusza Tomaszewskiego – radnego Sejmiku Wielkopolskiego,
 • Aidę Januszkiewicz-Piotrowską – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Danutę Gawęcką – sekretarz Krajowej Rady PIIB,
 • Tomasza Budasza – prezydenta Miasta Gniezna,
 • Dariusza Pilaka – przewodniczącego Rady Powiatu Gniezno,
 • Jacka Kowalskiego – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gniezno,
 • Mariusza Mędrawskiego – członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • Marka Szczęsnego – prezydenta Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
 • Krzysztofa Frąckowiaka – wiceprzewodniczącego WOIA,
 • Marka Szczęsnego – prezydenta Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
 • Zenona Kierczyńskiego – prezesa zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
 • Kazimierza Pawlickiego – prezesa NOT w Poznaniu,
 • Teresę Kuczkowską – przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu,
 • Stefana Pokładeckiego – Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Gnieźnie oraz Koleżanki i Kolegów, którzy przyjechali z całej Wielkopolski na doroczne Święto Budowlanych.

Po krótkim przedstawieniu najważniejszych kierunków działań WOIIB pan Jerzy Stroński życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom miłych chwil spędzonych podczas tegorocznego spotkania z okazji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych.

Goście w swoich wystąpieniach doceniali rolę inżynierów w budowaniu nowoczesnej Polski, która posiada nowoczesne budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe oraz rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną. Życzyli wszystkim budowlańcom zdrowia i zadowolenia z wykonywanej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Wielkopolski Dzień Budowlanych jest bardzo dobrą okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków naszej Izby.

Medal Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego wręczyli: Krzysztof Krzysztofiak - zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Jerzy Stroński – przewodniczący WOIIB. Odznaczenia odebrali:

 1. Klemens Janiak,
 2. Jan Michalski,
 3. Michał Rakowski,
 4. Elżbieta Stakun.

Tomasz Budasz – prezydent miasta Gniezno uhonorował Zenona Wesołowskiego Medalem koronacyjnym, który wręczył wspólnie z Jerzym Strońskim – przewodniczącym WOIIB.

Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczyli: Danuta Gawęcka – sekretarz PIIB i Jerzy Stroński – przewodniczący WOIIB

Złotą Honorową Odznakę PIIB odebrali:

 1. Lech Karwowski,
 2. Mieczysław Szukała,
 3. Zenon Zgarda.

Srebrną Honorową Odznakę PIIB odebrali:

 1. Maciej Galantowicz,
 2. Zbigniew Głuszak,
 3. Seweryn Kaczmarek,
 4. Mieczysław Łebedyński,
 5. Barbara Nizio,
 6. Małgorzata Zamoyska-Mrozek
 7. Józef Zgrabczyński.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy Dnia Budowlanych udali się do Dziekanowic, gdzie potoczyła się towarzyska część spotkania wielkopolskich budowlańców. Była to czas na serdeczne, koleżeńskie spotkania we własnym gronie. W przerwach rozmów ponad 150 Koleżanek i Kolegów skorzystało z możliwości przeprawy promowej na wyspę Ostrowa Lednickiego i zwiedzenia z przewodnikiem kolebki naszej państwowości.