Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Reprezentacja FBTP z Epinal w Gnieźnie

1Reprezentacja Federacji Budownictwa i Prac Publicznych w Epinal we Francji oraz Centrum Szkolenia Zawodowego w Arches, a także innych instytucji edukacyjnych z tego regionu Francji przybyła 11 lutego 2020 r. do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Celem wizyty było rozszerzenie istniejącej od 2009 r. współpracy pomiędzy samorządami zawodowymi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie o profilu budowlanym z Centrum w Arches, a także nawiązanie nowych kontaktów z innymi ośrodkami kształcenia zawodowego o profilu budowlanym, firmami zajmującymi się produkcją domów z drewna i elementów drewnianych do ich produkcji.

12 lutego delegacja zapoznała się z profilem produkcji firmy INTER-LERSA z Kłecka koło Gniezna. Następnie odbyło się spotkanie z Piotrem Gruszczyńskim, starostą powiatu gnieźnieńskiego i Dariuszem Pilakiem, przewodniczącym Rady Powiatu Gnieźnieńskiego a także Tadeuszem Strękiem, dyrektorem ZSP nr 3 w Gnieźnie. Rozmowy dotyczyły podsumowania rezultatów współpracy i wymian edukacyjnych uczniów obu szkół.

Po spotkaniu w Starostwie, dyrektor Stręk zaprosił delegacje FBTP i WOIIB do obiektów Zespołu Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 3 by kontynuować szczegółowe rozmowy o zakresie dalszej współpracy i możliwości jej rozszerzenia.

Krótka informacja wraz z filmem na stronie TV Gniezno

Relacja na stronie powiatu gnieźnieńskiego.