Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ministerstwo Rozwoju promuje cyfryzację procesu budowlanego w Polsce (BIM)

logoMinisterstwo Rozwoju realizuje projekt promujący rozwiązania BIM. Trwają konsultacje z doświadczonymi podmiotami wykorzystującymi elementy technologii BIM w swojej działalności oraz z tymi, które potencjalnie mogą z tej technologii skorzystać.

Konsultacje pozwolą dotrzeć do odbiorców mających do czynienia z BIM, pokazać benefity związane z metodologią BIM, powody implementacji oraz rys historyczny BIM w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. W skład zespołu projektowego wchodzą: PwC, BIM Klaster oraz kancelaria DZP.

– BIM powinien być wprowadzany wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Chcemy, by narzędzie przyspieszało proces inwestycji i było jak najbardziej użyteczne na każdym etapie ich realizacji – powiedział wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Wszystkich zaangażowanych we wdrażanie metodologii BIM w Polsce zachęcamy do wypełnienia ankiety

Wyniki pozwolą zdefiniować warunki brzegowe strategii wdrożenia BIM w Polsce