Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA

logo SDI4 marca wszyscy twórcy techniki obchodzą
Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju
ustanowiony przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich (WFEO)
4 MARCA 2020 R.
POLITECHNIKA POZNAŃSKA GODZ. 11.00
Zapraszamy do organizowania własnych wydarzeń
pod hasłem Światowego Dnia Inżyniera
Pokażmy, że należymy do światowej wspólnoty inżynierskiej!

Informacja dodatkowa oraz pismo