Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ROZPOCZĄŁ SIĘ XIX Zjazd Sprawozdawczy WOIIB

Miroslawa

2 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 rozpoczął się XIX Zjazd Sprawozdawczy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Delegaci po zalogowaniu się do portalu PIIB za pomocą swojego indywidualnego loginu, w katalogu Zjazd Okręgowy 2020, zapoznają się z materiałami sprawozdawczymi z działalności organów statutowych w 2019 roku oraz projektami uchwał Zjazdu. W tej formule Zjazd będzie trwał do 4 czerwca 2020 r. do godz. 11:00. Istnieje możliwość wielokrotnego logowania się do katalogu zjazdowego.

 

Zapraszamy wszystkich delegatów do aktywnego udziału w XIX Zjeździe Sprawozdawczym WOIIB.