Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych - sesja wiosna 2019

1amaleOkręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB zorganizowała egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2019 r. Do testowego egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane zakwalifikowano 267 osób, które złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w bieżącej sesji oraz 4 osoby, które w poprzednich postępowaniach kwalifikacyjnych otrzymały postanowienie o uzupełnieniu praktyki na uprawnienia budowlane – łącznie 271 osób.

17 maja 2019 r. w auli Politechniki Poznańskiej do egzaminu przystąpiło 291 osób (252 osoby w zakresie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi oraz 39 osób do projektowania i kierowania łącznie). Pozytywny wynik uzyskało 257 osób.

Czytaj więcej...

INFORMACJA Z URZĘDU MIASTA - MAPY ZASADNICZE

UM

Na prośbę Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania WOIIB przypomina, że preferowaną formą kopii mapy zasadniczej składanej wraz z wnioskami o wydanie decyzji (ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunki zabudowy) w postępowaniach prowadzonych przez WUiA UM jest dokument elektroniczny (wymóg formalny załącznika 1 egz. mapy zasadniczej - pierwsza pozycja załączników do wniosku).

Czytaj więcej...

PETYCJA W SPRAWIE PRAC NAD USTAWAMI DOTYCZĄCYMI SEKTORA BUDOWLANEGO

logo

Realizując prośbę Administratora Grupy Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa WOIIB informuje Państwa, że opracowana została petycja w sprawie prac nad ustawami dotyczącymi sektora budowlanego.

Aktualnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają intensywne prace nad ustawami dotyczącymi zawodów architekta i inżyniera budownictwa oraz ustawy Prawo Budowlane.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z wyjazdu technicznego do Opola - Pragi – Iłowy Żagańskiej

opole rwW dniach 31.05. – 2.06.2019 r. został wspólnie zorganizowany przez Zespół ds. Procesów Budowlanych oraz Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych wyjazd techniczny do Opola, Pragi - stolicy naszych południowych sąsiadów oraz Iłowy Żagańskiej. W wyprawie tej uczestniczyła trzydziestoosobowa grupa inżynierów z WOIIB. Były to trzy dni pełne wrażeń, które warto zapamiętać.

Czytaj więcej...

V REGATY ŻEGLARSKIE WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ OIIB

logoZapraszamy członków WOIIB do udziału

w V Regatach Żeglarskich

Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie Omega.

7 września 2019 r.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

UM

Na prośbę Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania WOIIB przypomina,  o konieczności skrupulatnego realizowania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, tzn. że do każdego wniosku o wydanie decyzji, składanego do Urzędu Miasta wymagana jest osobna opłata skarbowa zgodna z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.