Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

dr hab. inż. Andrzej Barczyński z PIIB w Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców

logo

Główny Inspektor Pracy powołał członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w jej składzie reprezentuje dr hab. inż. Andrzej Barczyński.

Zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora Pracy nr 35/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania członków Komisji Kwalifikacyjnej do oceny Kandydatów na Rzeczoznawców, kandydatura PIIB – dr. hab. inż. Andrzeja Barczyńskiego została zaakceptowana i stał się on członkiem komisji.

Czytaj więcej...

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego odpowiada na pismo Prezesa PIIB

logo

W związku z pismem Prezesa PIIB Zbigniewa Kledyńskiego skierowanym do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka, dotyczącym zagadnienia: czy geodezyjna dokumentacja powykonawcza załączana do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie musi być opatrzona klauzulą potwierdzającą przyjęcie materiałów do zasobu geodezyjno-kartograficznego lub pieczątką wpływu dokumentacji do ośrodka - otrzymaliśmy stosowne pismo od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Czytaj więcej...

Co dalej ze zmianami w ustawie – Prawo budowlane?

logo

Od kwietnia 2019 r. trwają prace nad zmianami w ustawie – Prawo budowlane. Pierwszy projekt datowany był na dzień 8 kwietnia. Następnie pojawiły się kolejne projekty z dnia: 6 czerwca, 31 lipca, 3 września oraz 25 października. Wszystkie wskazane projekty były konsultowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, która każdorazowo zgłaszała uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań prawnych.

Czytaj więcej...

Biurowiec Bałtyk w Poznaniu - XII warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”

J.Sokoowski for Garvest Glowne

4 listopada br. odbyły się XII warsztaty z cyklu „Projektowanie jako gra zespołowa”, organizowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP. Prezentowany był budynek biurowy Bałtyk, który stanął w miejscu kultowego kina o tej samej nazwie. Jego charakterystyczna sylwetka nadal wzbudza wiele dyskusji wśród mieszkańców miasta i gości.

Czytaj więcej...

Szkolenie przygotowane dla Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

lexSpecjalnie dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. przygotowało bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi i nowych funkcjonalności serwisu Lex (dawniej Serwis Budowlany). Nowa i znacznie rozszerzona wersja systemu jest dostępna od kliku tygodni w portalu PIIB. Zależy nam, aby korzystanie z systemu LEX było dla Państwa łatwe i efektywne, dlatego przygotowaliśmy dla Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa bezpłatne sprofilowane szkolenie online.

Czytaj więcej...

Warsztaty szkoleniowe dla rzeczoznawców budowlanych 18 listopada 2019 r.

logo

 

Sekcja Rzeczoznawstwa Zespołu ds. Procesów Budowlanych zaprasza na warsztaty szkoleniowe, które odbędą się 18 listopada 2019 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 w Budynku B.

Tematyka warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

Czytaj więcej...