Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane

LOGO Z PODPISEM1Testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane po kwalifikacji w sesji wiosennej został przeprowadzony 4 września 2020 r. Do egzaminu pisemnego przystąpiło łącznie 235 osób. Do części ustnej egzaminów dopuszczono 215 osób.

Egzaminy ustne zostaną przeprowadzone w dniach 9 - 18 września 2020 r. w siedzibie WOIIB przy ul. Dworkowej 14.

Czytaj więcej...

XXXV sesja na uprawnienia budowlane - EGZAMIN PISEMNY

LOGO Z PODPISEM1Testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane po kwalifikacji w sesji wiosennej został przeprowadzony 4 września 2020 r. w II turach w Centrum Wykładowym na Politechnice Poznańskiej:

- o godz. 09.00 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 113 osób;

- o godz. 14.00 dla pozostałych specjalności - 122 osób.

Czytaj więcej...

Wielkopolski Dzień Budowlanych 2020

LOGO Z PODPISEM1Planowaliśmy 25 września zorganizować coroczne święto naszej branży, czyli Wielkopolski Dzień Budowlanych, którego organizatorem miała być delegatura w Koninie.
Niestety, ze względu na ponowny wzrost liczby zarażeń koronawirusem w Wielkopolsce, musieliśmy zrezygnować w tym roku z realizacji tego przedsięwzięcia.

SERWIS E-BUDOWNICTWO

GUNB plakat RGB ekranOd sierpnia działa już rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym – serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl). W serwisie zamieszczone zostały pierwsze formularze dotyczące wybranych procedur budowlanych. Trwają prace nad udoskonalaniem jego funkcjonowania. Nowa platforma internetowa e-budownictwo ma usprawnić  działalność zawodową inwestorom, inżynierom budownictwa  i architektom.

Zgodnie z założeniami od 19 września będzie można skorzystać z możliwości elektronicznego składania, np. zgłoszeń robót budowlanych wraz z załącznikami w postaci skanów lub zdjęć. Usługa ta w pełnym zakresie będzie dostępna jednak po uchwaleniu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która na początku sierpnia trafiła do Sejmu RP.

 

Czytaj więcej...

nekrolog

Kazimierz Ratajczakcz b

 Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 14 sierpnia 2020 r.

odszedł nagle nasz Kolega i Przyjaciel

mgr inż. Kazimierz Ratajczak

Skarbnik

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Od momentu powstania w 2002 r. wspierał tworzenie struktur i rozwój
 Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Straciliśmy mądrego, wspaniałego Kolegę,
świetnego inżyniera i fantastycznego Przyjaciela.

Był otwarty i chętny do współpracy,zaangażowany w sprawy naszego samorządu.

Zawsze mogliśmy liczyć na Jego pomoc i wsparcie.

RODZINIE I BLISKIM

wyrazy głębokiego współczucia składa

Rada, członkowie i pracownicy biura
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Komunikat Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIIB

LOGO Z PODPISEM1Od dnia 20 lipca 2020 roku przywraca się:

  1. funkcjonowanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (dalej OSD WOIIB) w Poznaniu w zakresie orzeczniczym,
  2. możliwość organizacji wszelkich spotkań i posiedzeń członków OSD WOIIB.

Czytaj więcej...