Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Budynek szkoleniowo-konferencyjny WOIIB – faza projektowa

Google1aPrace nad projektem architektonicznym budynku szkoleniowo-konferencyjnego rozpoczęliśmy po uzyskaniu ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie uzyskanej wcześniej decyzji o warunkach zabudowy nr 665/2019. Zespół ds. rozwoju WOIIB w składzie Wiesław Buczkowski, Daniel Pawlicki, Edmund Przybyłowicz, Krzysztof Pięta, podjął decyzję o uruchomieniu procedury wyboru projektanta w drodze konkursu architektonicznego.

Czytaj więcej...

uprawnienia budowlane sesja jesienna 2020 r.

LOGO Z PODPISEM1KOMUNIKAT

UWAGA! Termin rejestracji elektronicznej i przyjmowania wniosków wydłużono  do 17 lipca 2020 r. 

 SZCZEGÓŁY ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ

Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB

130 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. Węgorka 20 rozpoczęło się posiedzenie Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ze względu na pandemię koronawirusa COVID19 posiedzenie zorganizowano z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W posiedzeniu udział wzięło 29 osób. Przy wykorzystaniu łączy internetowych w posiedzeniu uczestniczył Pan Krzysztof Pięta – przewodniczący Zespołu ds. rozbudowy siedziby Izby.

Czytaj więcej...

Informacja Komisji uchwał i wniosków

LOGO Z PODPISEM1

W dniach od 2 do 4 czerwca odbył się nietypowy, bo odbyty przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, XIX Zjazd Sprawozdawczy WOIIB.

Po zakończeniu Zjazdu Komisja Uchwal i Wniosków zajęła się analizą i opracowaniem wniosków. Raport zbiorczy zawierał 23 pozycje ale znalazły się tam powtórzenia i zapisy niebędące wnioskami a jedynie głosami w dyskusji, która z uwagi na formę Zjazdu nie mogła się odbyć.

Czytaj więcej...

XIX Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

LOGO Z PODPISEM1O godz. 11:00 na portalu PIIB został zamknięty dostęp do możliwości głosowania podczas XIX Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB. Do uczestnictwa w Zjeździe uprawnionych było 169 delegatów. W Zjeździe udział wzięło 164 delegatów, z czego 163 aktywnie brało udział w glosowaniach.

Frekwencja wyniosła 97,04 %.

Podczas Zjazdu zgłoszono 23 wnioski.

Czytaj więcej...

ROZPOCZĄŁ SIĘ XIX Zjazd Sprawozdawczy WOIIB

Miroslawa

2 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 rozpoczął się XIX Zjazd Sprawozdawczy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Delegaci po zalogowaniu się do portalu PIIB za pomocą swojego indywidualnego loginu, w katalogu Zjazd Okręgowy 2020, zapoznają się z materiałami sprawozdawczymi z działalności organów statutowych w 2019 roku oraz projektami uchwał Zjazdu. W tej formule Zjazd będzie trwał do 4 czerwca 2020 r. do godz. 11:00. Istnieje możliwość wielokrotnego logowania się do katalogu zjazdowego.

Czytaj więcej...