Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Egzamin pisemny na urawnienia budowlane

IMG 20220527 08473127 maja 2021 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się pisemne egzaminy na uprawnienia budowlane.

O godz. 9:00, w do testu przystąpiło 122 zdających na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

O godz. 13:00 rozpoczął się egzamin dla pozostałych specjalności. Do pisemnych zmagań przystąpiły: 25 osoby ze specjalności inżynieryjnej drogowej, osoby ze specjalności hydrotechnicznej, 41 osób ze specjalności instalacyjnej elektrycznej, 75 osoby ze specjalności instalacyjnej sanitarnej, 13 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 9 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 2 osoby ze specjalności inżynieryjnej mostowej i 10 osoby ze specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Łącznie do testowego egzaminu pisemnego w sesji wiosennej 2022 r. przystąpiło 298 osób.

Czytaj więcej...

Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady.

IMG 20220511 144558 0110 maja 2022 r. w budynku szkoleniowo-konferencyjnym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady, które prowadził Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady.

W związku z tym, że było to pierwsze posiedzenie rady w nowym składzie osobowym, Andrzej Kulesa poprosił, by każdy z jej członków powiedział kilka zdań na temat swojej praktyki zawodowej. Po prezentacji przewodniczący omówił propozycje składu prezydium rady, w którym będą oprócz przewodniczącego: 2 zastępców przewodniczącego, sekretarz, zastępca sekretarza, skarbnik, zastępca skarbnika i dwóch członków, w sumie 9 osób. Wymienił osoby proponowane do poszczególnych funkcji.

Czytaj więcej...

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB

LOGO Z PODPISEM126 kwietnia 2022 r. w budynku szkoleniowo-konferencyjnym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 10 o godz. 10:00 rozpoczął swoje obrady XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB. Na 173 wybranych delegatów udział w Zjeździe wzięło 163, czyli 94,22 % wybranych delegatów, tym samym Zjazd był prawomocny do podejmowania wszelkich uchwał.

Jerzy Stroński, ustępujący przewodniczący Rady WOIIB, otworzył Zjazd i powitał przybyłych gości oraz wszystkich delegatów. Wśród gości wymienił: Krzysztofa Krzysztofiaka - zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który reprezentował wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka; prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Szoszkiewicza - rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; prof. dr hab. inż. Klaudię Borowiak – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej U P w Poznaniu; prof. dr. hab. inż. Wojciecha Sumelkę – prorektora ds. nauki Politechniki Poznańskiej,  Danutę Gawęcką - sekretarz PIIB; dr. inż. Włodzimierz Łęckiego – byłego senatora RP i wojewodę wielkopolskiego;  Pawła Łukaszewskiego – PINB dla miasta Poznania; przewodniczących stowarzyszeń naukowo-technicznych tworzących Izbę.

Czytaj więcej...

otwarcie delegatury w lesznie pod nowym adresem

LOGO Z PODPISEM14 marca odbyło się oficjalne otwarcie delegatury WOIIB w Lesznie. Na otwarciu obecny był przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński, skarbnik WOIIB Tomasz Buczkowski, dyrektor biura WOIIB Romana Barska, opiekun delegatury Romana Brzozowska i pracownik delegatury Krzysztof Michalak.

Delegatura w Lesznie mieści się na ul. Dekana 3b pok. 8.

Czytaj więcej...

Inżynierowie budownictwa solidarni z Ukrainą

INZYNIEROWIE Z UKRAINAPolska Izba Inżynierów Budownictwa potępia agresję Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo Ukrainę. Wyrażamy solidarność z obywatelami Ukrainy walczącymi o wolność samostanowienia o sobie i swojej przyszłości. 

Zachęcamy wszystkich członków naszego samorządu do włączania się w liczne i dobrze już zorganizowane akcje wszechstronnej pomocy uchodźcom. Jest to pomoc konkretnym ludziom i aby była skuteczna wymaga zaangażowania na poziomie lokalnym i w wymiarze adekwatnym do potrzeb. Zawsze można taką pomoc wesprzeć finansowo.

Właściwie prawie każdy z nas zna kogoś z Ukrainy. Często jest to znajomość z placu budowy lub biura. Przez lata obecności tych osób w Polsce i współpracę z nimi, mamy szansę lepiej im teraz pomóc. Nie straćmy tej szansy. Dobre tego owoce będą wspólne i ważne dla przyszłości.

Oficjalna strona rządowa łącząca osoby, które potrzebują pomocy z tymi, które ją oferują: https://pomagamukrainie.gov.pl/

Źródło: www.piib.org.pl

Dzień Inżyniera – BUDMA 2022

IMG 0202 Copy2 lutego 2022 r. w sali Zielonej pawilonu nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała Dzień inżyniera Budownictwa pod ogólnym tytułem - Obiekty niskoemisyjne i energooszczędne w kontekście redukcji śladu węglowego w budownictwie. Spotkanie otworzył Jerzy Stroński, przewodniczący Rady WOIIB. Następnie poprosił prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa PIIB, pod której patronatem odbywało się spotkanie, o zabranie głosu.

Prof. Kledyński podkreślił rolę inżynierów i techników budownictwa w procesie inwestycyjnym. Stwierdził, że przygotowana przez WOIIB propozycja wykładów pozwoli lepiej zrozumieć współczesne trendy w budownictwie, wzbogaci wiedzę uczestników o czekających wyzwaniach technicznych i technologicznych, w porównaniu ze zrealizowanymi budynkami niskoemisyjnymi i energooszczędnymi. Życzył efektywnie wykorzystanego czasu podczas oczekiwanej dyskusji.

Czytaj więcej...