Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa.”

IMG 1010 Copy16 listopada 2022 r. w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja „Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa.” W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 14 samorządów zawodowych, w tym reprezentujący Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa Honorowy Przewodniczący – Jerzy Stroński, członkowie Rady: zastępca przewodniczącego Rady - Wojciech Ratajczak, sekretarz Rady – Anna Głębocka, skarbnik - Andrzej Piątkowski oraz Mirosława Ogorzelec - członek WOIIB i sekretarz Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufanie Publicznego.

Czytaj więcej...

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane - jesień 2022 r.

Egzaminy202118 listopada 2022 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się pisemne egzaminy na uprawnienia budowlane.

Czytaj więcej...

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

IMG 105417 listopada 2022 r. w delegaturze Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lesznie odbył się Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Siedzibę przy ul. Dekana odwiedziło liczne grono osób, które zadawały wiele szczegółowych pytań związanych z procesem budowlanym, przepisami prawa budowlanego, bezpieczeństwem pożarowym oraz wymaganiami jakie musi spełniać obiekt budowlany. Pytania dotyczyły również dokumentacji, nowoczesnych materiałów i technologii.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE

IMG 235616 listopada 2022 r. odbyło się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii robocze spotkanie, w którym udział wzięli: Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Kulesa, Zastępca Przewodniczącego Rady WOIIB Adam Korzystka oraz członek Rady WOIIB Jolanta Popławska.

Czytaj więcej...

WOIIB podpisała umowę patronacką z 7 szkołami technicznymi o profilu budowlanym z Wielkopolski

IMG 0973 Copy14 listopada w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie, w ramach Tygodnia Budownictwa, odbył się konkurs dla uczniów techników budowlanych pn. „Budowlane ABC” pod patronatem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. WOIIB reprezentowali: Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady, Adam Korzystka – zastępca przewodniczącego Rady, Romana Barska – dyrektor biura Izby oraz Mirosław Praszkowski – rzecznik prasowy.

Do bezpośredniej rywalizacji stanęło 8 trzyosobowych zespołów z następujących szkół: Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim, Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie, Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Czytaj więcej...

DZIEŃ OTWARTY INŻYNIERA BUDOWNICTWA LESZNO 17 LISTOPADA 2022 R.

logo

 

 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji podczas Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa

w punkcie przy ul. Dekana 3b (pok.8) w Lesznie w godz. 12:00-16:00.

 

 

 

Czytaj więcej...