Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

Szkolenie w Koninie godz. 16.00 CUTOB-PZITB
Czwartek, 11 Kwiecień 2019, 16:00 - 19:00
Odsłon : 101