Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

Szkolenie w Poznaniu "Analiza hydrauliczna złożonych systemów ciśnieniowych z wykorzystaniem programu EPANET-2. Analiza hydrauliczna złożonych systemów grawitacyjnych i ciśnieniowych z wykorzystaniem programu SWIMM-5" WOIIB+PZITS
Wtorek, 14 Maj 2019, 10:00 - 14:00
Odsłon : 101