Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

Szkolenie w Gnieźnie ODWOŁANE "Warsztaty (rozwiązania praktyczne) sporządzanie umów na wykonanie robót budowlanych między inwestorem a wykonawcą" WOIIB + CUTOB-PZITB
Czwartek, 13 Czerwiec 2019, 11:00 - 14:00
Odsłon : 96