Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

Szkolenie Budynek B - Budownictwo pasywne , domy pasywne , ma czym polega ich wyjątkowość
Wtorek, 05 Listopad 2019, 10:00 - 14:00
Odsłon : 94