Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

Szkolenie Budynek B - Badania podłoża gruntowego i ustalenie jego parametrów dla potrzeb projektowania na planach
Wtorek, 24 Wrzesień 2019, 16:00 - 19:00
Odsłon : 79