Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

KONFERENACJA " PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE W ASPEKCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW"
Wtorek, 15 Październik 2019, 11:00 - 16:00
Odsłon : 87
Prof. Z.Młynarek
Miejsce bud.B