Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

ZEBRANIE WYBORCZE IOR Poznań ul. Węgorka 20
Poniedziałek, 15 Listopad 2021, 17:00 - 20:00
Odsłon : 127
CZŁONKOWIE ALFABETYCZNIE OD M-R