Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

posiedzenie Prezydium Rady WOIIB
Wtorek, 11 Październik 2022, 15:00 - 16:00
Odsłon : 83